Renovera badrum Stockholm-Globen

Att renovera ett badrum kan vara ett ganska omfattande projekt. Det är mycket att tänka på och renoveringen ska planeras och förberedas.

Lyckligtvis för din del, ligger det mesta av allt detta på oss hantverkare. Men det finns ändå en del som du kan göra för att underlätta det hela. Dessutom är det du som kund som – gärna i samråd med oss – väljer ut och köper hem golvbeläggning, våtrumsvägg och inredning. I övrigt tar vi ansvar för att välja ut och ta hem material till badrumsrenoveringen.

Att förbereda en renovering

Det finns några saker du som kund kan göra, för att i största möjliga mån underlätta arbetet, och på så sätt snabba på arbetet och göra livet lite uthärdligare för dina grannar.

  • Om du t.ex. bor i lägenhet är det oftast uppskattat om du i förväg berättar för dina grannar vad som skall ske. Detta gör att de är förberedda på allt stök och att det kan bli lite oljud i huset, i synnerhet i inledningsfasen när allt det gamla ska hackas bort och forslas undan.
  • Vi behöver veta vart vi ska gå för att stänga av vattnet och eventuellt också stänga av strömmen. Om du bor i lägenhet är det därför bra om du har telefonnumret till vaktmästaren så att kommer åt dessa, om de finns i låsta rum. Om du kan låna nyckel till dessa utrymmen – så mycket bättre.
  • I den allra bästa av världar kanske du har möjlighet att ”låna ut” ett rum i anslutning till det badrum som ska renoveras. Ett rum på ungefär 8–10 kvadratmeter är perfekt för oss – där kan vi förvara alla våra verktyg och maskiner under tiden arbetet pågår. Här kan vi också lägga allt material som behövs för badrumsrenoveringen.Vi vet att detta inte alltid är möjligt – att det kan vara svårt att tömma ett rum, i synnerhet om du bor i en liten lägenhet. Men ju mer plats du kan ge oss, desto smidigare går renoveringen. Behöver du hjälp med att flytta bord, soffor och/eller skåp, lånar vi självklart ut en hand.

Renovering av badrummet – så går det till

Oavsett om du gör delar av arbetet med ditt nya badrum eller lejer ut alltihop till hantverkare, så kan det vara bra att veta ungefär vilka olika stadium en badrumsrenovering genomgår. Och det är särskilt viktigt om vårt företag inte gör hela renoveringen – vilket vi naturligtvis gärna gör.

Nedanstående sammanställning är ett exempel på hur det kan gå till. Alla moment ingår inte i varje renovering. Och naturligtvis ser varje enskilt badrum olika ut. Men det ger ändå en bild av hur det ser ut.

Det allra första momentet är det man på fackspråk brukar kalla ”etablering”. Det är helt enkelt de första förberedelserna man gör innan man börjar jobba ”på riktigt”, som att skydda alla golv där vi trampar, med skyddspapper eller träskivor. Allt för att dina golv inte ska skadas när vi springer fram och tillbaka i bostaden. I detta steg ingår även att vi bär in all utrustning och maskiner vi kan tänkas behöva under arbetets gång.

Nästa steg när vi ska renovera badrummet är rivningen. Uttrycket är otvivelaktigt självförklarande, men här handlar det om att få ut det gamla. Beroende på hur mycket du ska göra i badrummet så består detta moment av att montera bort all inredning, ta bort klinkers på golvet och ytskiktet på alla väggar. I många fall måste man i detta steg bila upp golvet och förbereda för byte av golvbrunn, vilket är ett myndighetskrav när man renoverar badrum av äldre årsmodell än 1992.

Detta är ett moment du kan klara av att göra själv, möjligen förutom att bila upp golvet. Men det gäller att du har koll på vad du håller på med, då misstag kan bli kostsamma i det här skedet.

renovera badrum

Återuppbyggnad

Nu, när allt de gamla är bortrivet, och hanterverkarna eventuellt har gjutit nya golvbrunnar, börjar det roliga. Nu ska vi nämligen börja bygga upp ditt badrum igen.

Väggar byggs upp igen, med nya reglar och förstärkningar som måste till för att bära upp handfat och andra tyngre delar av inredningen. Som ett alternativ till förstärkningar kan man montera en plywoodskiva innanför hela våtrumsväggen. På så sätt kan man skruva upp vad man vill på väggarna utan att behöva göra enskilda förstärkningar.

Om nya vattenrör ska in, sker detta nu. Detta följs upp av att vi monterar alla nya elledningar och eldosor där de ska sitta.

I nästa steg sätts skivor upp, både på väggar och i tak. Vi spacklar alla ytor där detta behövs, och om golvet har blivit uppbrutet lägger vi ett nytt skikt med flytspackel för att golvet ska få rätt fall mot golvbrunnarna. I samband med detta monteras golvvärme om detta ingår i beställningen.

När alla väggar har fått sina tätskikt är det äntligen dags att sätta kakel på väggarna och foga dessa. Det är ett arbete som kräver viss precision och eftertanke, då man gärna vill att det ska vara så symmetriskt som det bara kan bli.

Därefter får golvet samma behandling, med läggning och fogning av klinkergolv. När fogen torkat är det så dags att tvätta såväl kakel som klinker. Det brukar krävas ett antal tvättar för att det ska bli helt rent.

Nästan klart! Nu saknas bara lister och nya foder runt dörren samt tröskel. Och sist av allt monterar vi upp din nya inredning, och ditt badrum är redo att ta emot dig och din familj igen.

Notera att det tillkommer nya regler och förordningar hela tiden, såväl som förbättrade material och arbetstekniker. Så hör gärna med oss om vad som gäller idag.

Är det något du undrar över, eller du är intresserad av att boka in en renovering av ditt badrum? Tveka inte, slå oss en signal på 08-00 00 00  Stockholm-Globen

Välkommen med din förfrågan!